Trust Partner & For Executive Women väljer Engage (igen)

July 6, 2020 inom ämnet Nyheter


Efter ett lyckat samarbete under våren väljer Trust Partner och For Executive Women (FEW) att fortsätta sitt samarbete med oss som heltäckande contentbyrå.

Vi väljer att fortsätta arbeta med Engage som vår samarbetspartner gällande innehåll och kommunikation. Vi är så nöjda med samarbetet, de möter oss där vi är med hög flexibilitet och är alltid tillmötesgående. De vet vad som krävs, behövs och stöttar oss i vilken väg vi ska ta. Det höga engagemanget som finns och intresset att sätta sig in i just vår affär är ovärderligt. Jag rekommenderar teamet på Engage starkt. “

– Eva Carloni, VD

Trust Partner har i 30 år utvecklat och rekryterat ledare. De är konsulter som verkar inom executive search, ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling med kunder och kandidater inom både offentlig och privat sektor.

FEW ägs och drivs av Trust och är ett kraftfullt ledarprogram för kvinnor. Programmet utbildar och ger kunskap om den verklighet som råder på högsta ledarnivån. Organisation, affärsmannaskap, maktstrukturer och styrelsearbete. Nätverket består av några av Sveriges främsta ledare.

Som contentbyrå är vårt uppdrag att bistå med kvalitativt och nytänkande innehåll för att generera leads, öka varumärkeskännedomen och kommunicera med befintliga kunder. Uppdraget innefattar också ansvar för båda varumärkenas sociala medier.

Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete!