Så lyckas du med din contentstrategi!

December 12, 2019 inom ämnet Blogginlägg

Bredden av vad en contentstrategi kan hjälpa till med kan göra det svårt att veta i vilken ände du ska börja. Trots mängder av mallar som finns tillgängliga för nedladdning är det ingen som fungerar för alla. Därför går vi idag igenom de viktigaste punkterna för att skapa en så bra grund som möjligt för att du ska lyckas med din contentstrategi.

Beskriv contentstrategins roll och uppgift

Om du definierar strategins uppgift och mål är det enklare att komma igång och undvika att ifrågasätta beslut i ett senare skede. Vill du ha ökad försäljning snabbt? Ha ordning och reda på befintliga kanaler? Eller vill du jobba långsiktigt med varumärkeskännedom och öka lojaliteten? Det viktiga är att du vet vad du vill uppnå från start och formar din strategi efter det.

Koppla contentstrategin till affärsmål

Låt dig inte springa iväg, göra kreativa satsningar och tänka i ”de andra gör ju så”-banor. Fokusera istället på affärsstrategier och marknadsplaner genom att inkludera svaren på frågor gällande tillväxtpotential, segmentering och positionering i din strategi. För en långsiktig strategi vill du inkludera dina övergripande mål – vilka utmaningar står ni inför de kommande åren? Vilka är möjligheterna?

Ta fram utmanande, realistiska och mätbara mål

Mätbarhet är A och O för att kunna följa upp om strategin fungerar. Sätt konkreta mål för vad som ska uppnås och var inte rädd för att ta i! Det är bevisat att dina chanser att nå höga mål ökar om du låter de vara höga från början istället för att ”öka om det går bra”. Sätt också konkreta delmål, det hjälper dig att följa upp hur strategin presterar mot det långsiktiga målet.

Skapa en god grund med fakta och insikter

Research är din bästa vän, speciellt i ett tidigt skede. Du vill veta exakt vilka utmaningar du står inför och vad du vill åstadkomma för att kunna göra en bra strategi. Men även hur tidigare strategier har fortlöpt och hur dina konkurrenter arbetar är viktigt att ta under beaktning. Läs på om allt du kommer över och analysera vad som passar dig och din målgrupp.

Vilken kompetens (intern och externt) behövs?

Efter att du vet vad du vill göra är det dags att få ihop ett team med rätt kompetens. Tydliga roller är viktiga för att ha koll på vem som har ansvar för strategin och hur många roller, titlar och befattningar den ska innefatta. Om du saknar kompetens på företaget är det ett smart drag att tidigt börja titta på vilka contentbyråer ni kan ta hjälp av. Att ta hjälp av en contentbyrå är optimalt eftersom de besitter ett brett utbud av kompetens som täcker allt du kan tänkas behöva ha hjälp med i både planering och utförande av din contentstrategi.

Sammanfattningsvis är en lyckad contentstrategi inget du brainstormar ihop på en lunch utan är timmar av analyserande och planerande in i minsta detalj. Känner du att du vill ha mer kött på benen innan du börjar? Lugn, vi är experter på detta och hjälper dig mer än gärna. Släng iväg ett mail med dina funderingar så hjälper vi dig.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

image
July 6, 2020
Trust Partner & For Executive Women väljer Engage (igen)
Läs mer
image
July 1, 2020
Tänk på detta vid val av contentbyrå (4 tips)
Läs mer
image
March 24, 2020
Därför är marknadsföring nu viktigare än någonsin
Läs mer
image
February 11, 2020
Varför dina prospekt väljer konkurrenten framför dig
Läs mer