Ökad kundlojalitet genom rätt content-strategi

November 8, 2019 inom ämnet Blogginlägg

När vi tar del av företags strategier för betald marknadsföring så är de ofta starkt fokuserade på nya kundförvärv. För vissa bolag kan det vara helt rätt fokus, men man kan även välja att se sina mediestrategier som ett sätt att inte bara öka antalet nya kunder utan också se till att befintliga kunder stannar kvar. 

Företag som gör affärer med sina kunder vid flera tillfällen ser ofta störst vinster från de som har varit lojala kunder under lång tid. Visst finns det färre sådana kunder, men vårt jobb som marknadsförare borde vara att identifiera och kommunicera med dem.

Hur blir en kund lojal?


Det finns olika typer av lojalitet: Beteendelojalitet brukar man benämna de kunder som väljer en produkt/tjänst för att de inte ser ett bättre alternativ. Attitydlojalitet å andra sidan är när kunder gör aktiva val att vara ett varumärke troget. De starkaste varumärkena på marknaden har ofta en kombination av båda lojalitetsvarianterna.

Ser man till helheten finns det tre huvudområden för vad som gör oss lojala; ekonomiska (t.ex  pris, förmåner, rabatter), strukturella (t.ex tillgänglighet, kommunikation, återkoppling) och emotionella (t.ex. varumärke, värderingar, relationer). Som företag vill vi trigga våra köpare på alla tre områden för att de ska bli verkligt lojala kunder.I dagens snabba och digitala medieklimat är det lätt att skapa kampanjer med syfte att generera snabba leads och resultat här och nu. Men är målbilden att attrahera kunder som stannar och fortsätter göra affärer på lång sikt bör även marknadsstrategin vara långsiktig.

kundlojalitet-engage-agency-blogg.jpg

Vet era befintliga kunder om att de är värdefulla för er?


Behandlar ni era kunder annorlunda än era leads?

Skickar ni e-post som bara kunder får, till exempel specialerbjudanden och förhandsinformation?

Får ni kunderna att känna sig delaktiga i er storytelling och extern kommunikation?


Det kan vara en god idé att rannsaka den egna contentstrategin då och då genom att besvara dessa frågor. För det går att öka kundlojalitet genom content marketing – men inte om vi bara producerar content mot leads och nya kunder.